Zanyar Aziz

Op voordracht van El Hizjra maakte het literaire talent Zanyar Aziz een jaar lang deel uit van het ontwikkelingstraject Slow Writing Lab van het Nederlandse Letterenfonds voor jonge opkomende schrijvers uit Nederland en Vlaanderen. Het Lab biedt nog niet gepubliceerde schrijvers de mogelijkheid hun schrijverschap verder te ontwikkelen.  

Zanyar – die op de poëzie longlist van 2020 en de proza shortlist van 2021 voor  de El Hizjra Literatuurprijs stond – zag zich geplaatst voor vragen als: Hoe schrijf je een boek? Wat zijn de tussenstappen voordat je een boek uitbrengt? Hoe werk je met een uitgever? Hoor ik als autodidact wel in deze groep?  

Op al deze vragen, zo stelt hij, heeft hij antwoorden gekregen in een inspirerend jaar van zelfontwikkeling, Gevraagd naar de concrete betekenis van die antwoorden, is zijn reactie: “De deur tussen mij als bi-culturele schrijver en de literaire wereld is wat wijder geopend. Ik ben dankbaar dat ik met mijn Midden-Oostelijke achtergrond ondersteuning kreeg in mijn zoektocht in de Nederlandse letteren. Nederlands is voor mensen zoals ik niet vanzelfsprekend onze eerste taal. Daarnaast geldt dat Midden-Oostelijke Nederlanders vaak minder kansen ervaren om met cultuur in aanraking te komen, met name met literatuur.  

Persoonlijk begon ik pas op mijn 26ste te schrijven door in te gaan op een uitnodiging mee te doen aan een cultuurproject voor jongeren uit ‘kanswijken.’ Het is belangrijk dat er platforms zoals El Hizjra bestaan om de afstand tussen het gevestigde culturele leven en bi-culturele Nederlanders te overbruggen en zo kansen voor bi-culturele mensen te creëren. Daardoor krijgen stemmen die je anders niet zo snel waarneemt de ruimte zich te ontwikkelen en gehoord te worden.” 

You may also like