El Hizjra is opgericht in 1987 onder het motto een artistieke brug te slaan tussen twee culturen. Hiermee staat de organisatie voor een verdraagzame samenleving met gelijkheid als het gaat om gender, cultuur en religie.

 

El Hizjra betekent in het Arabisch letterlijk ‘de migratie’. Het kan geïnterpreteerd worden als metafoor voor avontuur, de ontdekking van een nieuwe wereld en een nieuw bestaan. Migratie is immers het op weg zijn naar een nieuwe toekomst in een terra incognita dat een nieuw vaderland moet worden.

 

El Hizjra is van oorsprong een Amsterdamse stichting die zich al meer dan een kwart eeuw inzet voor het culturele erfgoed van met name (de (klein-)kinderen van) Arabisch sprekende migranten. Als eerste culturele organisatie in Nederland wijst ze migranten uit de Arabische wereld op hun rijke en diverse culturele historie. Haar bestaansgrond ervaart El Hizjra vanuit de blijvende aanwezigheid van deze groepen in de Nederlandse samenleving. Daarbij geeft de huidige toestroom van vluchtelingen en migranten uit diverse Arabische landen El Hizjra’s doelstelling een nieuw impuls.

 

El Hizjra spant zich in om een meer genuanceerd beeld van de Arabische en islamitische gemeenschap te bevorderen bij zowel het Nederlandse als Arabische publiek. De vaak negatieve of ongenuanceerde manier waarop tegen iemands culturele en religieuze achtergrond wordt aangekeken belemmert het gevoel van eigenwaarde en de participatie in de Nederlandse samenleving. El Hizjra is van mening dat alleen vanuit openheid en respect een inspirerende vorm van participatie, wederzijdse beïnvloeding en culturele verrijking kan ontstaan.

 

Bekijk ook dit verslag van de El Hizjra Literatuurprijs 2010 om meer te weten te komen over het ontstaan van El Hizjra: