Writers Connected is in 2015 het leven geroepen om El Hizjra’s unieke positie als literaire bruggenbouwer tussen Nederland en de Arabischtalige wereld een internationaal karakter te geven.

Duurzame en wederzijdse verbinding

Het uitwisselingsprogramma wil via ontmoetingen schrijvers en betrokkenen inspireren elkaars werelden te verkennen. De gedeelde liefde voor het schrijven bereikt zo een groter publiek, waaronder ook kinderen en jongeren. El Hizjra kiest er bewust voor met lokale partners samen te werken om zo een duurzame literaire infrastructuur te creëren. Hierdoor kunnen ook in de toekomst talentvolle jonge schrijvers zich verder ontwikkelen.

Culturele uitdaging

Universele en maatschappelijke thema’s vormen de rode draad in de dans tussen de deelnemers. Deze thema’s worden door middel van discussie, educatie en diverse literaire uitingsvormen met unieke ogen bekeken. Voorbeelden van onderwerpen zijn: liefde, angst, vrijheid, radicalisering, migratie en de rechtsstaat.

Poëzie en literatuur zijn bij uitstek kunstvormen waarin creatieve jongeren zich op allerlei manieren kunnen uiten. Zij kunnen zich onderscheiden met hun woorden en zich zo mengen in pluriform debat en discussie, waardoor de lezer nieuwe inzichten en invalshoeken aangeboden krijgt. Writers Connected hoopt op deze manier bij te dragen aan de vrijheid van meningsuiting en mediadiversiteit in de Arabischtalige landen, waarmee zij een uitwisselingsprogramma aangaat.

Essays

De organisatie van Writers Connected heeft gekozen voor het essay als uiteindelijke vorm om de visie, gedachten en gevoelens van de deelnemers op papier vast te leggen. Deze essays worden door El Hizjra vertaald en gebundeld uitgegeven in zowel het Nederlands als het Arabisch.