Oprichting
El Hizjra werd in 1987 in Amsterdam opgericht met als doel een artistieke brug te slaan tussen twee culturen: de cultuur van de Arabische migrant en de cultuur van het nog onbekende, nieuwe vaderland-to-be.

Er klonk iets van nostalgie door in de naam en in de activiteiten van El Hizjra. Die nostalgie sprak misschien nog het duidelijkst uit de boekhandel die tot 2013 aan het Spui in Amsterdam was gevestigd. Mensen spreken nog steeds met waardering en gevoelens van weemoed over die enige plek in Amsterdam –en in heel Nederland– waar Arabische literatuur volop te koop was.


Blijvende waarde

Veel van de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting staan ruim een kwart eeuw later nog fier overeind. El Hizjra heeft nu, net als toen, de ambitie om door middel van haar literaire en artistieke initiatieven en activiteiten ontmoetingen te faciliteren tussen Arabische Nederlanders en andere Nederlanders.

Naar de geest van de tijd streeft El Hizjra er inmiddels ook naar om daarnaast middels haar initiatieven en activiteiten bij te dragen aan een verdraagzame, inclusieve samenleving. Een samenleving waarin gelijkheid voor wat betreft gender, religie, etnische achtergrond en cultuur voorop staat. Waar gelijkwaardigheid, wederzijds begrip, interculturele samenwerking en openheid gezamenlijke kernwaarden zijn. Daarbij zijn oog voor diversiteit, openheid in dialoog, de schoonheid van het verhaal en verhalende kunst blijvende kernwaarden voor El Hizjra.

Directeur

  • Mohamed Mahdi

Bestuur

  • Ab Cherribi
  • Rabia Bholai
  • Faten Bouraiou
  • Klaartje Molthof
  • Nabil Taouati

Jury El Hizjra Literatuurprijs

  • Petra Stienen
  • Sadik Harchaoui
  • Zoë Papaikonomou