Geachte wethouder Ollongren,

 

Het is vijf voor twaalf. El Hizjra – centrum voor Arabische kunst & cultuur – dreigt om te vallen. Na 30 jaar verliest Amsterdam een prominente voorvechter van vooruitstrevende kunst uit de Arabische wereld. Een Amsterdams podium ook voor (ontluikend) schrijftalent onder migrantenjongeren. Althans dat is de situatie nu. De definitieve afwijzing van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft ertoe geleid dat El Hizjra in 2017 moet ophouden te bestaan, in het jaar dat de befaamde El Hizjra literatuurprijs voor de 25e jaar uitgereikt zou worden. Willen we dat? Niet als het aan ons ligt.

 

De afstand tussen de Arabische wereld en Nederland wordt kleiner. De transnationale spanningen nemen toe. De noodzaak voor interculturele dialoog is alleen maar groter worden door geopolitieke omstandigheden en de participatie daarin van diaspora gemeenschappen. Maar de culturele vervreemding lijkt paradoxaal toe te nemen. Ook in Amsterdam. El Hizjra probeert een bijdrage te leveren aan het dichten van deze kloof. Samen met véle Amsterdamse instellingen. Elke dag weer. Zo geeft El Hizjra vrij baan aan verhalen die Amsterdammers dichterbij elkaar brengen – binnen én buiten de A10. Verhalen van eigen bodem. Ongecensureerd, rauw én onbevangen. Zolang de schoonheid van de literatuur maar tot herkenning en invoelingsvermogen leidt.

 

Nu is El Hizjra voor het Kunstenplan 2017 – 2020 buiten de boot gevallen. Het gevolg is – onbedoeld – dat ook de jaarlijkse El Hizjra Literatuurprijs sneuvelt. Daar waar in 2017 het 25-jarige jubileum van deze prijsuitreiking gevierd zou worden, gaat nu het licht uit. We vragen de gemeente Amsterdam het tij te keren en niet het kind met het badwater weg te gooien. Ondersteun daarom het literair schrijftalent van Amsterdamse jongeren die niet per se met boeken opgroeien. Ondersteun daarom de verhalen, die verteld én gedeeld moeten worden, uit de Arabische wereld, Nederland en Amsterdam.

 

Ondersteun daarom El Hizjra – hét Amsterdamse podium dat hiervoor in 1987 is opgericht.

Wij, die ons erg betrokken voelen bij de missie van El Hizjra, roepen het College van B&W hiertoe op.

 

[signaturelist id=”1″]