'Migratie & Literatuur' met Fouad Laroui & Marjan Nijborg

Fouad Laroui Fouad Laroui & Marjan Nijborg
‘The role of El Hizjra in the Dutch literary field’   

22 april 18:00 uur
Boekhandel Scheltema, Koningsplein 20 Amsterdam
Toegang gratis svp aanmelden info@elhizjra.nl

 

De ‘doorbraak’ van bepaalde schrijvers wordt niet uitsluitend bepaald door de literaire, intrinsieke kwaliteit van hun werk, maar buiten tekstuele factoren – aangewend door en onder invloed van literaire instituties – spelen daarbij ook een rol. Alhoewel Pierre Bourdieu (1930-2002) zelden de term ‘institutie’ hanteert, is deze wel van toepassing op en zelfs sterk verbonden met het werk van de Franse socioloog. Hij heeft met zijn literatuur-sociologische visie een belangrijke verandering teweeg gebracht in de wijze waarop literatuur werd beoordeeld, of wellicht beter gezegd: hij heeft dat proces inzichtelijk gemaakt. In de jaren zestig van de vorige eeuw introduceerde hij het begrip het ‘veld van culturele productie’ waarin bepaalde krachten (zoals literaire en andere culturele instituties) uitmaken wat kunst is, wat literatuur is.

Graag horen wij ook uw mening. Tot de 22e

Daarover gaan wij samen met u in gesprek. Graag tot de 22e….

PROGRAMMA

18:00 Inloop en Netwerk – lichte maaltijd
19:00 Welkom door de moderator Naeeda Aurangzeb, vraag aan publiek ‘wat is jouw migratiemoment’
19:15 ‘The role of El Hizjra in the Dutch   literary field’Fouad Laroui en Marjan Nijborg presenteren   de resultaten van het onderzoek dat ze hebben verricht naar (onder andere) de   effecten van migranten schrijvers en El Hizjra in het literaire veld in   Nederland.’
19:45 Referent & panel
Fouad Laroui, Marjan Nijborg  en Kimon Moerbeek autor of ‘Autors as Cultural Mediators’
20:15 Einde- borrel in Café de Zwart
Dutch-Moroccan writer / UvA senior lecturer Fouad Laroui has   been awarded the ‘Prix Goncourt 2013’ for his collection of short stories L’étrange affaire du pantalon de   Dassoukine and has recently received the ‘Grande Médaille de la   Francophonie’ of the Académie Française.Fouad Laroui is een Marokkaans-Nederlandse schrijver. Hij doceert Franse taal en cultuur aan de Universiteit van   Amsterdam. Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft hij de   interdisciplinaire module ‘The Maghreb. Nature, Culture and Society’ opgezet.
Marjan Nijborg is a PhD candidate at the University of Amsterdam. Her dissertation    is part of a research on Moroccan Diasporic Writing. She addresses the   positioning of Dutch writers of Moroccan origin in the Dutch literary field,   she examines the effect of literary migration and globalisation in the works   of those writers and she studies  the   link between this literature and postcolonial writing.
     Kimon Moerbeek graduated from the   University of Amsterdam with a research master Social Sciences (2010). His   main field of interest was Sociology and the theme of powerdynamics in the   field of cultural production. He wrote his thesis on authors with a migration   background in the Netherlands. During his time at the UvA he was columnist   for the NRCnext and the Folia and won the first price for short stories at   the UvA cultural festival. Since 2008 he works at Social Innovation Think   Tank Kennisland. His main focus is   innovation of the education field in the Netherlands.

 

 

 

You may also like